Fællesskab

– det giver mening

 

Herlige minder fra året der er gået.

Der har været masser af herlige aktiviteter udenfor.

Med højt til loftet og masser af plads til leg.

Da der var rigtig varmt, var der masser af muligheder for vand-plaskeri.

Er du klar til at Ta’Fat?

Her vil vi udvikling og samskabelse.

Derfor søger Børnehuset Ta’fat 2 pædagoger i 32-37 t.

Vi vægter de rigtige profiler, så stillingener kan både være i vuggestue eller børnehaven og ønskes besat hurtigst muligt – gerne fra d.1/1-21 eller 1/2-2021 grundet øget børnetal.

I Børnehuset Tafat prioriterer vi pædagogisk uddannet personale. Det gør vi, fordi vi ved, at det har betydning for børnenes udvikling, trivsel og fremtid.

Vil du være medskabende på en kultur, hvor vi arbejder benhårdt på at skabe gode læringsmiljøer for vores børn, der kommer fra et bredt udsnit af befolkningen. Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn og voksne dagligt mødes til leg og udviklende øjeblikke. Vi har taget et bevidst valg om, at ville møde børnene mentaliserende, så har de bedste forudsætninger for at danne meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse.

Vi er en privat integreret daginstitution under KFUM’s Sociale Arbejde med gennemsnitlig 30 børn i vuggestuen, 45 børn i børnehaven og 20 ansatte. Vi kan tilbyde en arbejdsplads med højt til loftet og store udfoldelsesmuligheder. Vi har en legeplads på ca10.000 m2 i grønne omgivelser og et hus med store grupperum. Både legepladsen og huset er indrettet med muligheder for at skabe mindre rum. Her kan vi skabe ro og gode rammer til leg, læring, fællesskaber, venskaber og fordybelse.

Vi har brug for pædagoger,

 • Der har fokus på at skabe udviklende øjeblikke for børnene og er evaluerende på egen praksis med afsæt i den ny styrkede pædagogiske læreplan.
 • Der har en anerkendende og mentaliserende tilgang, er lyttende, skaber dialog, viser tillid og er troværdig i sit nærvær med børnene.
 • Der ser husets hverdag som et fælles ansvar, og kan tage hverdagens udfordringer med et glimt i øjet og et smil på læben.
 • Der kan indgå i et meget tæt forældresamarbejde, som sikre at børn og forældre føler sig trygge i hverdagen.
 • Der kan tage stueledelse og vil være samskabende på husets udvikling
 • der er iderige, initiativrige og medlegende på børnenes leg

Gør dig selv den tjeneste at komme på besøg og så giver vi en rundvisning

Spørgsmål og aftale om besøg kan rettes til centerleder Klaus Kühne på tlf.40165188 eller mail:klaus@tafat.dk

Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest og løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist d. 16./12.
Vi afholder ansættelsessamtaler mandag d. 21./12 2020 i tidsrummet 16.00-20.00

 

Horsens Private Idræts,- Natur og Sprog Børnehus med børnehave, vuggestue og ungdomshus.

Vi er på facebook, og ved at synes godt om vores side Ta’fat kan du følge med i nyheder og begivenheder.

Vision:

Vi ønsker at BørneHuset Ta’fat skal være synlig og attraktiv for børnefamilier og de unge i kommunen. Børnehuset Ta’fat skal være Horsens og omegns bedste daginstitution, hvor det er sjovt og udviklende at være barn.

Det skal være fagligt krævende, men sjovt at være ansat og trygt for forældre. Vi skal på kryds og tværs indgå i forpligtende fællesskaber, hvor vi glædes og møder hinanden i ligeværdighed og loyalitet med vores værdier.

Vælg Tafats børnehave/vuggestue til dit barn, når det er vigtigt for dig at:

 • Dit barn kommer ud hver dag, og har plads at boltre sig på. Vores grund er på 4 tdr. land.
 • Vi arbejder målrettet med børnenes sproglige udvikling, fordi sproget er en forudsætning for gode udviklingsmuligheder for børn.
 • Vi laver fysiske aktiviteter ikke kun fordi det er sjovt, men også fordi børnene lære sociale færdigheder under fysiske lege og udvikler deres motorik.
 • Vi er optaget af naturen, fordi det er væsentligt at vide hvor vi kommer fra og hvordan vi passer på den og så er det en fantastisk mulighed for udvikling og læring.
 • Vi holder åbent stort set hele året, så dit barn skal ikke i et andet pasningstilbud i f.eks. sommerferien.
 • Vi arbejder med inkluderede fællesskaber, for at sikre dit barn og det udvikling.
 • Når du har plads i vores vuggestue, har du også automatisk en plads i børnehaven.

Og så er prisen for en plads hos os endda den samme som en Kommunal plads. Vælger du som forældre BørneHuset Ta’Fat, betaler du samme pris som i de Kommunale tilbud. Du får nogle fantastiske rammer og så har vi kun 4 lukkedage om året. Det er de 3 dage inden påske og dagen efter kr. Himmelfartsdag. Er du/I interesseret i en plads eller at se institutionen, skal du blot ringe på dette tlf. nr. 76 25 48 48 for en aftale.

Information:

Vi har lavet nye informationstavler. Der er 5 forskellige tavler på gangen, så hver stue har fået deres egen, hvor du får mulighed for at følge med i dit barns hverdag, og se hvad der skal ske dag for dag.

Åbningstider:

Mandag – torsdag    6.00-16.45

Fredag                       6.00-16.00

 

Ferie/lukkedage:

Børnehuset Ta’fat, har som udgangspunkt, ingen lukkedage. Men vi kan ved lavt fremmøde i institutionen vælge at have lukkedage. (Lavt fremmøde, er i Horens Kommune defineret som de dage, hvor der kommer under 25% af de børn som benytter institutionen).

Beslutningen om at indføre lukkedage og placeringen af disse, vil ske efter forudgående inddragelse af forældrene og bestyrelsen.

Ta’fat tilbyder feriepasning, hvilket betyder at huset er åbent for de børn, hvis forældre, som ikke selv holder ferie på dette tidspunkt, eller ikke har mulighed for anden pasning.

I sommerferien opfordrer vi til at børnene holder 2-3 ugers sammenlagt ferie. Det er også her, at vi har meget personale som skal have afviklet deres ferie. Det er derfor, at juli er betalingsfri. Derudover har personalet krav på at vide deres sommerferie 3 måneder før, derfor er vi også ude i rigtig god tid med sommerferien.

Følgende dage og uger, hvor vi har feriepasning:

De tre dage op til påske
Grundlovsdag lukker Ta’fat kl. 12
Dagen efter Kr. himmelfartsdag
Skolernes sommerferie
Uge 42 – efterårsferien
d. 24. december lukker Ta’fat kl. 12
Dagene op til og mellem jul og nytår
31. december lukker Ta’fat kl. 12
Uge 7 – vinterferien

 

Deltidsplads:

Med virkning fra 1. januar 2019, at forældre har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen, hvis man som forældre har fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Forældre som ønsker at gøre brug af retten til en deltidsplads, skal indsende en ansøgning om en deltidsplads til Kommunen, i forældrens opholdskommune. Ansøgningen skal indsendes til kommunen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes.

For forældre i Horsens Kommune, kan ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse på pladsanvisningen. 

Som forældre, bestemmer man selv hvornår på ugen og hvornår på dagen man placerer de 30 timer.

Hvis deltidspladsens pasningstid overskrides, bliver forældrene kontaktet og deltidspladsen overgår automatisk til en almindelig fuldtidsplads.

Prisen for en deltidsplads er:

Vuggestue:          2.463 kr. pr. måned

Børnehave:          1.306 kr. pr måned

Der skal betales fuld takst (511 kr. pr. måned) for frokostmåltidet, hvis barnet går i børnehave.

 

Vi er i gang med at redigere hjemmesiden, så undskyld hvis vi roder lidt.

Mød os på Facebook


Her-er-vi-OK

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: