sociale kompetencer for Løbebillerne 2016-18

 

Tema 2. Sociale kompetencer

 Løbebillerne 2016-18

 

Overordnede mål

 

 • At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til
 • At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor
 • At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser
 

Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

Børnehuset Ta’fat er en Idræt, Natur og sproginstitution. Disse tre temaer er valgt, for at vi på bedst mulig måde kommer hele vejen omkring det enkelte barns udvikling. Temaerne giver os uendeligt mange muligheder for at inkludere børnene i forskellige lege og fællesskaber.

De sociale kompetencer har indflydelse på den måde børnene møder omverdenen på, og den måde omverdenen møder børnene. Det er ligeledes afgørende at børnene har en oplevelse af, at de selv og alle andre børn i institutionen er en del af fællesskab – stort eller lille.

Vi tror på, at man udvikler sig i og igennem relation og spejling i andre. Det er vigtigt, at børnene samarbejder og dermed øver sig i at udvise tolerance og respekt for hinanden.

 

Læringsmål

Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

 • At møde andre anerkendende og respektfuldt.
 • At udvikle kompetencer til at indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber.
 • At udvikle kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber.
 

Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn forventer vi at se på denne udvikling?

 

 

 •  At børnene har forståelse for andres følelser og behov
 • At børnene har forståelse for de sociale spilleregler.
 • At Børnene lærer at vente på tur.
 • At børnene deltager aktivt i fællesskabet.
 • At børnene inviterer hinanden til leg.
 • At børnene kommunikerer med hinanden på en hensigtsmæssig måde
 • At vi voksne møder børnene lyttende og anerkendende.
 • At vi voksne følger børnenes spor, da det er her børnene udvikler sig
Tiltag

•         Metodeovervejelser.

•         Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

 Ud fra konklusionen fra tidligere bmv 14-16, arbejder vi med følgende:

 • Vi vil arbejde med trin for trin/ mobbekuffert.
 • Vi vil skabe rum og plads til små som store grupper.
 • Vi vil have har fokus på kommunikationen og omgangstonen i daglig dagen (dette bliver et tema på første p-møde efter sommerferien så vi har en fællesforståelse i huset)
 • Vi vil arbejde med trivslen på stuen, for herved at gøre børnene mere bevidste om hinanden
 • Vi vil arbejde med afslapning, hvor børnene skal massere hinanden, da man ikke driller den man masserer.
 • Vi vil sætte fokus på legerelationer/ venskaber. dette skal ikke kun være i børnehaven, men vi vil opfordre forældrene til at lave legeaftaler.
 • vi vil opfordre børnene til at hjælpe hinanden i stedet for at spørge en voksen om hjælp til fx påklædning når vi skal ud.
 Dokumentation

•         Valg at dokumentations metoder.

•         Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.

 • Praksis fortællinger.
 • Billeder på skærm.
 • Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation
 • Bmv.i form af forældre tilfredsheds undersøgelse.
 Evalueringsplan

•      Valg af evaluerings metoder.

•      Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.

•      Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning

 • Vi vil evaluere læreplanstemaerne ud fra SMTTE modellen på vores stue møder.
 • Judith er ansvarlig for evalueringen af temaet sociale kompetencer.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: