Natur og naturfænomener for Løbebiller 2016-18

 

Tema 5. Naturen og naturfænomener

 Løbebillerne 2016-18

 

Overordnede mål

 • At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen.
 • At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.
 • At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.
 

Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

Børnehuset Ta’fat er en Idræt, Natur og sproginstitution. Disse tre temaer er valgt, for at vi på bedst mulig måde kommer hele vejen omkring det enkelte barns udvikling. Temaerne giver os uendeligt mange muligheder for at inkludere børnene i forskellige lege og fællesskaber.

Naturen er et unikt rum for udfoldelse, leg, fascination, fordybelse og aktiviteter.

Vi vil gerne bevare og passe på naturen og miljøet. Vi er medansvarlige for at børnene tilegner sig gode og sunde vaner, når de opholder sig i naturen. Som voksne besidder vi viden og erfaring, som vi videregiver til børnene, så børnene tilegner sig en forståelse og respekt herfor og en glæde ved at færdes heri.

 

Læringsmål

Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

 • At udvikle glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen.
 • At være nysgerrig på og få læring om livsforhold i naturen.
 • At opnå selvtillid og koncentrationsevne.
 • At udvikle respekt for naturen.
 

Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 

 • At børnene kender de forskellige årstider.
 • At børnene har kendskab til vejr forholdene.
 • At børnene har kendskab til affaldssortering.
 • At børnene har kendskab til vand, ild, luft og jord.
 • At børnene bruger naturen som et naturligt rum til leg og læring.
 • At børnene udviser glæde ved naturen og udelivet.
 • Kendskab til dyrelivet i naturen og planter
 • Respekt for naturen.
 • At vi voksne møder børnene lyttende og anerkendende.
 • At vi voksne følger børnenes spor, da det er her børnene udvikler sig 
 

Tiltag

 • Metodeovervejelser.
 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

Metode overvejelse:

 • Vi vil skabe læring gennem leg, eksperimenter, undersøgelser og observationer.
 • Vi vil tale med børnene om, hvad og hvilke planter/ urter de kunne tænke sig at have i urtehaven.
 • Vi vil skabe viden gennem dialog om vigtigheden af at passe på naturen, ved at sortere vores skrald, og ved at samle affald.
 • Vi arbejder med årstiderne som et tema, og herunder vil vi:
 • Skabe for forståelse og efter bearbejdning
 • Arbejde med de 4 elementer.
 • læse om årstiden.
 • Lave eb årstid kalender.
 • Synger sange om årstiderne

 

Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder.
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.
 • Praksis fortællinger.
 • Billeder på skærm.
 • Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation
 • Bmv. I form af en forældretilfredsheds-undersøgelse
 Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
 • Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning.
 • Vi vil evaluere læreplanstemaerne ud fra SMTTE modellen på vores stue møder.
 • Line er ansvarlig for evalueringen af temaet natur og naturfænomener.

 

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: