Tema 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

 Løbebiller 2016-18

 

Overordnede mål

 

•         At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

•         At børnene har adgang til materiale, redskaber og moderne medier som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.

•         At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.

 

Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

 

Børnehuset Ta’fat er en Idræt, Natur og sproginstitution. Disse tre temaer er valgt, for at vi på bedst mulig måde kommer hele vejen omkring det enkelte barns udvikling. Temaerne giver os uendeligt mange muligheder for at inkludere børnene i forskellige lege og fællesskaber.

 

For at opleve glæden ved kulturen, skal børnene præsenteres for et bredt udbud.

Gennem traditioner får børnene en forståelse for det samfund de er en del af.

De normer og spilleregler børnene præsenteres for, er med til at danne dem, at inkludere dem og giver dem mulighed for at kunne begå sig.

Vores institution er samlingssted for mange forskellige nationaliteter og kulturer, dette ser vi som en berigelse i forhold til at se, respektere og forstå forskelligheder, men også som en udfordring både sprogligt og i forbindelse med forældresamarbejdet.

 

 

Læringsmål

 

Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

•         At eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, så som musik, drama og kreative processer.

•         At udvikle respekt og forståelse for forskelligheder, levevis og familieformer.

 

 

Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 

·         At se børn der begynder at udvise glæde ved at udfolde sig kreativt med forskellige materiale og børn der selv begynder at tage initiativ til og spørge ind til, at få lov til at udfolde sig.

·         at se børn, der gerne vil musik, sang og drama.

·          at se børn, der begynder at udvise forståelse for og begynder at tale indbyrdes om traditioner, fx påske.

 

·         At vi voksne møder børnene lyttende og anerkendende i tilgangen til børnene.

 

·         At vi voksne følger børnenes spor, da det er her børnene udvikler sig

 

 

Tiltag

•         Metodeovervejelser.

•         Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

Metode:

vi vil anerkende børnenes ideer samt følge deres spor, ønsker i forhold til, i fællesskab at udfolde os kreativt og kulturelt

Vi vil møde børnene fantasifuldt og kreativt

 

·         Vi taler om de forskellige højtider og traditioner.

·         Historie, eventyrs fortællinger.

·         Forskellige medier.

·         museums besøg.

Dokumentation

•         Valg at dokumentations metoder.

Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.

·         Praksis fortællinger.

·         Billeder på skærm.

·         Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation

·

·         BMV i form af en forældretilfredsheds-undersøgelse.

Evalueringsplan

•      Valg af evaluerings metoder.

•      Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.

•      Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning.

 

·         Vi vil evaluere læreplanstemaerne ud fra SMTTE modellen på vores stue møder.

·         Anne-Marie er ansvarlig for evalueringen af temaet Kulturelle udtryksformer og værdier..

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: