Stor efterspørgsel blandt de 10-11 årige, om at få lov til at komme i aftenklubben, har resluteret i, at vi har lavet en Between-klub, som er rettet mod denne aldersgruppe.

Between-klubben kører delvist på frivillighed, og hvis nogen har interesse i at deltage i dette frivillige arbejde, kan Susi Lindahl kontaktes på 76254848 eller mail: susi@tafat.dk

Det pædagogiske mål med klubben:

At de 10-11 årige bliver klar til at komme i den “rigtige” aftenklub.

Klubben skal være præget af hygge, nærværende og engagerede voksne, og vi prioritere medlemmerne og deres behov højt.

Det skal være et fristed med mulighed for medbestemmelse på div. aktiviteter.

Gennem klubbens forsk. aktiviteter og fællesskab, giver det sociale samvær de unge mulighed for at:

  • Styrke deres selvtillid.
  • Knytte venskaber.
  • Udvikle sociale kompetencer – hvormed menes; at udvise ansvarlighed og respekt over for andre.¨
  • Tage ansvar for egne handlinger og valg – eksempelvis ved at kunne overholde de aftaler man indgår.

Det stiller krav til de voksne om at være:

  • Autentiske
  • Anerkendende
  • Rummelige
  • I dialog
  • Motiverende
  • At kunne respektere forskelligheder

Between-klubben er for alle byens børn mellem 10 – 11 år og der er i dialog med de unge planlagt aktiviteter for hver klubaften.

Så kom og vær med….

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: