Børnemiljø på Balancebillerne

Børnemiljø Balancebillerne 2014-2016

 

Det fysiske og æstetiske børnemiljø:

Børnehuset Ta’Fat består af to vuggestuer, tre børnehavestuer og en ungdomsklub. Huset er stort og med gode muligheder for at gå fra med en mindre gruppe børn. Her kan man bl.a. benytte sig af legekrogene på gangen, legeteket, hyggekrogen i fælleskøkkenet og hallen. Derudover har børnene stort råderum på udendørsarealerne, som består af sandkasse, bakker, træer, rutsjebane, gynger, legehuse og overdækket spisearealer, samt en oppustelig madras, som bliver anvendt om sommeren.  Udendørsarealet indbyder til fantasi, naturoplevelser og lyst til motoriske udfoldelser fremmes, samt mulighed for hygge med bålmad.

Balancebillerne er stuen for de 1,9 – 3 årige børn Stuen er vinkelformet og med legekroge. Det giver mulighed for, at børnene kan fordeles ved tre borde under middagsmaden, hvilket giver ro og gode muligheder for dialog med børnene. Den ene legekrog er indrettet som dukkekrog med køkken og dukkesenge, mens den anden er et puderum, der indbyder til afslapning og rolige lege. For at skabe et inspirerende æstetisk børnemiljø på stuen, er stuen dekoreret med børnenes egne malerier og udklip. Stuen har et tilhørende gangareal, hvor børnene har deres egen garderobe med navn og billede, hvilket giver børnene et ejerskab og børnene viser glædeligt deres garderobeplads frem. Derudover er der i gangarealet hængt billeder op af aktiviteter, hvilket støtter børnene til at få sat ord på dagen, samt inkluderer forældrene i barnets hverdag.

 

Psykiske børnemiljø:

For at støtte børnene i deres udvikling, har vi først og fremmest fokus på omsorg, tryghed og anerkendelse. Verbalt og fysisk udviser vi omsorg for børnene, anerkender børnenes følelser, samt følger institutionens daglige struktur med faste spisetider og sovetider. Vi ser barnet, hvor barnet er og støtter til nærmeste udviklingszone. Dette gør vi ved at sørge for en balance mellem udfordringer og ressourcer, så barnet bliver stimuleret og opnår succesoplevelser. Vi laver også aktiviteter i mindre grupper, hvor der er fokus på det enkelte barns udviklingstrin, samt børnenes interesser og dermed også et godt børnemiljø for læring, inden for børnenes nærmeste udviklingszone. Derved bliver også børn med særlige behov inkluderet i temaerne i læreplanen.

Den faste daglige struktur giver børnene noget genkendeligt og en tryghed, som giver et godt samspil mellem børn og voksne. Dermed er der lagt en fast base, så børnene også psykisk kan overskue nye tiltag af aktiviteter.

Både inde og udendørsmiljøet indbyder til relationsdannelser. Der er mulighed for at deltage i aktiviteter i større grupper af børn, hvor vi også samarbejder med børnehaven, men også mulighed for at gå fra med enkelte børn, eller evt. en voksen.

For at undgå eksklusion har vi i denne tidlige alder positiv fokus på menneskers forskelligheder. Dette drejer sig bl.a. om køn, udseende og nedsat funktionsevne.

Børnene har altid mulighed for at få omsorg, tryghed og trøst hos en voksen, og dermed lærer børnene at vise empati for de andre børn, hvilket giver en god stemning på stuen.

 

Handleplan for udvikling af børnemiljø:

For at opkvalificere aktiviteter og børnemiljøet på Balancebillerne, der bidrager til opfyldelse af de opstillede mål inden for læreplanstemaerne, vil vi benytte os af iagttagelser/observationer, dialog med børnene, samt smilees på aktiviteter.

Vi vil i middagsspisesituationen, hvor vi er inddelt i mindre børnegrupper, motivere til dialog om formiddagens pædagogiske aktiviteter.

Ud fra børnenes verbale sprog, kropssprog og fokuspunkter vil vi vurdere aktiviteterne i børneperspektiv. Aktiviteterne vil blive justeret efter behov, og kvaliteten vil blive bedømt med smilees på den ugentlige aktivitetsplan. Da det er vuggestuebørn vi arbejder med, er det de voksne, der sætter smilees på aktiviteterne, ud fra børnenes udsagn og reaktioner. Derved får vi større fokus på børnenes interesser, får opkvalificeret aktiviteterne og dermed også læringsmiljøet.

Vi vil til stuemøder debattere børnenes udmeldinger, konkrete situationer og tiltag, så vi kan udvikle fagligheden og kvaliteten.

Konkret evaluering medfølger slutevalueringen af læreplanen.

 

Venlig hilsen

Anni, Charlotte, Helle og Annika

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: