Børnemiljø på Kravlemyrerne

Det fysiske og æstetiske børnemiljø:

Kravlemyrerne er en del af Børnehuset Ta’ Fat, som huser to vuggestuegrupper, tre børnehavegrupper og en ungdomsklub. Kravlemyrerne har til huse i nederste etage, hvorfra der er direkte udgang til vores indhegnede legeplads midt i resten af husets meget store udendørsareal. Vores legeplads byder – trods dens mindre omfang – på diverse motoriske udfordringer; større græsareal til bl.a. løb og boldspil, ”skovbund” med kuperet terræn, fliser, hvor scootere og andet køretøj flittigt bliver brugt samt en sandkasse. Fra vores legeplads kan vi se ud på børnehavens areal og hvis Kravlemyrernes legeplads skulle blive for genkendelig, ligger der masser af andre og store udfordringer lige uden for hegnet …

 

Indenfor nyder vi alle dage godt af det store vinduesparti ud til legepladsen, som gør, at vi udover at modtage masser af dagslys, også kan følge med i årets gang inde fra bænkene, hvor vi ofte snakker om vejr, blade, fugle osv. Stuen er opdelt i to; adskilt af en skydedør. Vi har spisestue i den ene del og legestue i den anden. Det betyder ikke, at leg ikke må foregå i spiseafdelingen, men vi oplever, at det gavner gennemskueligheden for børnene, at rummene er definerede. Vi har på legestuen indrettet med små rum og afskærmet nogle områder, så børnene kan finde hyggekroge og ikke behøver at blive forstyrret af leg i den anden ende af rummet. Meget leg foregår dog på vores rutsjebane og tilhørende trappe, hvori der ligger masser af motoriske udfordringer. Og vi har et boldbad, som også tiltrækker de fleste børn, for her kan man hoppe og lande blødt.

Skydedøren imellem stuerne gør, at vi fra tid til anden kan opdele børnene og lave aktiviteter i små grupper, hvilket både gavner koncentrationen og relationen til den voksne men også til de andre børn, der er med, da der ikke kommer udefra forstyrrende elementer.

 

Stuerne pynter vi selv med billedplancher af de ting, vi laver samt af børnenes egne billeder. Dette giver rig mulighed for at snakke om det hele en gang til og forældrene kan herigennem også følge med i vores dagligdag.

 

Det psykiske børnemiljø:

For os er det vigtigt, at både børn og forældre får en god start i vuggestuen, da trygge forældre oftest giver trygge børn. Vi har derfor fokus på at skabe ro og give den omsorg, det kræver, for at barnet kan være så trygt, at det tør indtage verden uden mor og far. Og samtidig har vi for øje, at mor og far føler sig set og forstået, og derfor trygt kan aflevere deres barn hos os.

 

For os er nærvær ikke det samme som nærhed og det handler ikke om, at barnet skal sidde på vores skød fra det kommer til det skal hjem. Vi ønsker at skabe så tryg en base, at barnet har mod på at udforske omgivelserne og dette kræver, at vi som voksne er nærværende i alt, hvad vi foretager os.

Vi sætter ord på stort set alt i vores hverdag. Ord på det vi selv gør, det børnene gør og også vores følelser. Dette gør vi for, at barnet kan gennemskue dagligdagen: ”Jeg vasker mine hænder, så hjælper jeg dig bagefter”, men også så de bibeholder den aktivitet, de har gang i lidt længere og så andre børn får øje på det, de laver: ”Du bygger et tårn med klodserne – det bliver højt”. Hos os er der masser af spirende relationsdannelse, men det kræver guidning og deltagelse af de voksne. Det er ikke nok at sige ”Du må ikke hive ham i håret”, vi guider til, hvordan man får kontakt på en positiv måde og hvordan en leg kan tage form. Det kræver legende voksne og voksne, der kan finde frem til initiativet bag barnets handling.

 

Da vi har børn i alderen 6 måneder til 2 år, har vi plads til og forståelse for børns forskellige behov og kan rumme deres forskelligheder. Vi har indrettet vores hverdag, så alle får mad og søvn, når det er tiltrængt og der er plads til at dele børnene op i aldersgrupper, når det kan være gavnligt. Vi italesætter dette for børnene, så de f.eks. også får en forståelse for, at ”nu er de små sultne, men I kan stadig lege lidt, inden det er jeres tur”. Herved synliggør vi legaliteten i, at vi alle er forskellige – og lige meget værd.

 

Handleplan for udvikling af børnemiljø:

For at styrke det gode børnemiljøet på Kravlemyrerne vil vi løbende evaluere vores tilgang til nye børns indkøring og herunder forældresamarbejdet. Vi vil ved tremåneders samtalen spørge ind til, hvordan forældrene har oplevet opstarten og hvad de tænker, kunne gøres anderledes. Derudover vil vi sætte fokus på børnenes trivsel igennem materialet Status Udviklings Samtaler, som gør, at vi kommer rundt om hele barnets udvikling og derigennem mere præcist kan målrette vores pædagogiske aktiviteter. For os handler børnemiljø om trivsel og vi vil have fokus på, hvornår barnet trives og hvornår det ikke gør; og naturligvis koncentrere os om HVORFOR.

 

Vi vil på stuemøder medbringe vores observationer om børn og aktiviteter og herigennem blive klogere på, hvad vi skal gøre mere af for at fremme udvikling og trivsel.

 

Da vores børn har et meget sparsomt verbalt sprog, vil vi lade forældrene være deres talerør og svare på, hvad de oplever og ser hos deres børn. Dette vil udmønte sig ved en årlig spørgeskemaundersøgelse med få spørgsmål, der koncentrerer sig om deres barns trivsel i vuggestuen. Svarene heraf vil blive behandlet og taget med i evalueringen af læreplanen 2014-2016.

Vi vil desuden i perioder fokusere på specifikke trivselsindikatorer i vuggestuen, som fx aflevering og afhentning. Her vil vi i en given periode tælle på, hvor mange, der eksempelvis er galde ved afleveringen om morgenen, eller hvor mange, der græder ved afhentning. Det kunne også være omvendt, eller hvor mange, der er trygge og glade omkring bleskift etc. Disse sammentællinger vil også komme til at ligge ved evalueringen af læreplanen i 2016.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: