Evalueringsplan for Balancebillerne

Plan for evaluering:  Vi vil i hele huset, arbejde med et tema af gangen.

Vi vil på Balancebillerne evaluere temaet til stuemøde lige inden endt temaperiode.

 

Uge 19 – uge 35, 2014: Natur og naturfænomener.

 

Uge 36 – uge 52, 2014: Sociale kompetencer.

 

Uge 1 – uge 17, 2015: Sprog.

 

Uge 18 – uge 31, 2015: Krop og bevægelse.

 

Uge 32 – uge 48, 2015: Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

Uge 49 – uge 9, 2015/2016: Alsidig personlig udvikling.

 

Uge 10 – uge 17, 2016: Udarbejdelse af ny læreplan.

 

Maj 2016: Ny læreplan afleveres.

 

Vi vil slutevaluere læreplanen efter følgende skema.

Tema:
Læringsmål :Nåede vi vore mål og hvorfor og i hvor stor en udstrækning, hvis ikke vi nåede målene?

 

TiltagBeskrivelse af de valgte tiltag som dokumenteres og evalueres.

 

Tegn:Summativ evaluering-status?

Så vi de tegn vi forventede i den udstrækning vi forventede det?

 

Dokumentation:Hvad medsender vi som dokumentation og hvad tænker vi denne dokumentation viser?

 

Dokumentation:Hvad har vi fået ud af vores dokumentation i forhold til børn, personale, forældre og børnemiljø?

Er der ting der skal ændres i vores måde at dokumentere på?

Børn: 

Forældre:

 

Børnemiljø:

 

Ændringer:

EvalueringPå baggrund af mål, tegn og tiltag evalueres vores refleksionsproces og læring og der angives hvordan der følges op på resultaterne.

 

Formativ evaluering – justering?

  • Hvad skal vi have justeret til næste gang.

 

Dynamisk evaluering – uventede resultater?

  • Hvilke uventede resultater opnåede vi med vores tiltag?

 

Generativ evaluering – udvikling og læring?

  • Da vi var bedst – på hvilken måde gjorde vi det så?
  • Hvorfor?
  • Hvordan kan vi bruge denne viden i andre sammenhænge

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: