I har sikkert som forældre opdaget at politikkerne er meget optaget af børns sprog og læsefærdigheder.

Derfor vil Børnehuset gerne debattere forskellige emner her på bloggen med jer forældre.

Forældre er sproglige rollemodeller

Børn lærer primært sprog af voksne, de lærer det sprog de voksne taler sammen.
Barnet skal bl.a. lære, at det samme ord kan have flere betydninger og det skal lære at bruge og forstå både ironi og humor.
Det er af stor betydning at forældrene er opmærksomme på, at barnet deltager aktivt i samtalen, det er vigtigt, at I taler med barnet og ikke kun til barnet.

Har du som forældre oplevet at det kan være svært eller kunstigt at føre en samtale med jeres barn?

Har du forslag til, hvordan vi samtaler med børnene?

Børnehuset håber at I forældre og medarbejdere i børnehuset vil være aktiv i debatterne

Hilsen
Susi

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: