Indendørs børnemiljø

Børnemiljøvurdering over Sociale kompetencer 2013

Vi har i vores handleplans tema valgt at lave en undersøgelse via spørgsmål til vores børn. Dette har vi gjort fordi vi gerne vil undersøge, hvordan vores børn har det i børnehaven og hvordan deres sociale omgang er med de voksne og de andre børn i institutionen.

Vi på Spirerne og Løbebillerne har i fællesskab lavet spørgsmålene, som så skulle munde ud i et interview med det enkelte barn.

Vi har været meget bevidste om, at spørgsmålene ikke kun skulle kunne svares med et ja eller nej, men har også valgt flere underspørgsmål, for netop at give det reelle billede af børnenes dagligdag.

Undersøgelsen er foretaget i børnehavegruppen Løbebillerne som er de 4-5 årige og Spirerne som er de 5-6 årige, altså de kommende skolebørn.

Vi spurgte børnene om de havde nogle gode venner i børnehaven og der var begge grupper 100 % enige om et ja. Alle børnene havde en bedste ven, men nogle havde dog op til flere gode venner. Vi spurgte dem også om hvor de bedst kunne lide at lege med deres venner og der var svaret for Spirerne 50 % ville lege inde og 50 % ville lege ude. Løbebillerne lå på 54,6 % ude og 45,4 % inde. De ting som de gerne ville inde, var at lege med klodser, være på stuerne og lege i vores sal. Af udendørs ting ville de gerne gynge, lege i sandkassen, være oppe i skoven eller lege i vores legehuse.

Vi stillede dem også et spørgsmål om, hvem de legede med, hvis deres bedste ven ikke var i børnehaven og der var svaret lidt mere spredt. 64,3 % af Spirerne svarede at så legede de bare med nogle andre, mens 35,7 % enten kedede sig eller legede med sig selv. Ved Løbebillerne var der 63,6 % der havde andre at lege med og 36,4 % som enten kedede sig eller legede med sig selv.

Vi stillede dem også spørgsmålet om der var gange hvor de slet ikke havde nogle at lege med og der var en markant forskel. 92.8 % af Spirerne sagde ja, mens kun 7,2 sagde nej. Ved Løberbillerne var der også en markant forskel nemlig 81,8 % sagde ja og kun 18,2 % der sagde nej. Da vi så gik tættere på med, hvad de så lavede var svarene mere delte. For Spirernes vedkommende legede lidt over halvdelen selv, mens de resterende enten valgte andre at lege med eller kedede sig. Ved løbebillerne var der lidt over 60 % som legede selv mens resten var delt på enten at finde andre legekammerater eller kede sig. De blev spurgt om de var kede af det hvis deres bedste ven ikke var i børnehaven og for Spirernes vedkommende svarede 71,4 % nej og 28,6 % svarede ja. Ved Løbebillerne var det mere ligeligt fordelt med 54,5 % ja og 45,5 % nej.

Vi spurgte også børnene om de voksne hjalp dem med at finde legekammerater og der var svaret for Spirerne 35,7 % ja og 64,3 % nej og for Løbebillerne 63,6 % ja og kun 36,4 % nej. Den forskel de to stuer imellem, skyldes nok deres aldersforskel, nemlig at de store bedre kan finde andre at lege med uden hjælp fra de voksne, hvorimod de mindste mange gange skal guides igennem. De fik også et spørgsmål om de fik hjælp fra de voksne, hvis de var kede af det. Ved Spirerne var der 71,4 % der sagde ja, mens 28,6 % sagde nej og ved Løbebillerne var der 91 % der sagde ja og kun 9 % der sagde nej. Årsagen til forskellen ved de kommende skolebørn, skyldes nok, at de som regel selv klare problemerne inden de voksne bliver blandet ind i det. Da de så fik spørgsmålet om de vidste hvad de skulle gøre hvis de blev kede af det var svaret noget anderledes. Der svarede 91 % af Spirerne nemlig ja mens der var 93 % ved løbebillerne der svarede ja. Børnene fra begge grupper sagde, at hvis de eller en af deres venner var kede af det, så gik de hen og fik fat i en voksen, hvis ikke de selv kunne klare det eller blev trøstet af deres venner.

Vi har i en periode arbejdet med fri for mobberi og trin for trin i vores institution og derfor var det oplagt at stille dem et spørgsmål om de havde prøvet at blive drillet. 85 % af Spirerne sagde ja mens der kun var 63 % af Løbebillerne. Da vi så spurgte hvad de gjorde hvis de blev drillet svarede 85,7 % af Spirerne at de gik til en voksen, mens det kun var ca. 50 % af Løbebillerne der gik til en voksen. De resterende på Løbebillerne drillede enten igen eller vidste ikke hvad de skulle gøre. De blev også spurgt om de selv havde drillet nogen så de var blevet kede af det og der var svaret fra begge stuer meget ens. Ca. 70 % fra begge stuer sagde nej mens de resterende sagde ja. Dem der sagde ja fortalte at grunden til det enten var fordi der var blevet sagt sjove ting til dem, de var blevet slået eller at nogen havde sat pinde for legehuset så de ikke kunne komme ud. De blev spurgt om de voksne hjalp dem hvis de blev drillet og hvordan de hjalp. Der var alle på Løbebillerne 100 % enige om at de fik hjælp, mens der kun var 71,4 % af Spirerne der mente de fik hjælp. Grunden til at der ikke er flere der siger ja på Spirerne skyldes mange gange, at de som regel selv vil klare deres problemer uden voksen hjælp. Begge stuer var dog enige om, at det de voksne gør i de situationer hvor der er konflikter, er at snakke med børnene og sige stop til dem, trøste børnene og skælde dem ud.

Vi har også valgt at stille børnene nogle spørgsmål omkring os voksne i institutionen, for at se hvad børnene tænker og mener om vores måde at agere over for dem på. De blev spurgt om de var glade for de voksne i børnehaven og der var begge stuer 100 % enige om et ja. De blev også spurgt om vi voksne skælder meget ud og der svarede 91 % af Løbebillerne ja, mens der var 85,7 % der svarede ja på Spirerne. 57 % af Spirerne siger de voksne er sure når de skælder ud, mens 43 % ikke ved hvad de voksne siger. Ved Løbebillerne er der 54,6 % som siger de voksne bliver sure og skælder ud, mens 45,4 % ikke ved hvad de voksne siger. Børnene blev også spurgt om hvordan de reagere når de voksne skælder ud. Der var det 64 % af Spirerne der blev kede af det, mens 21,4 % har det fint nok med det og 14,6 % siger ved ikke. Ved Løbebillerne er der 54,6 % der bliver kede af det, mens 36,6 % har det fint med at få skæld ud og 9 % siger ved ikke. De blev også spurgt til om de voksne lytter til hvad de som børn fortæller dem og der er der 81,8 % ved Løbebillerne og 85,7 % ved Spirerne der siger ja. Der er nogen af de børn der siger ja, som samtidig siger, at der er voksne i vores institution som ikke lytter til dem og det er tankevækkende.

Børnene bliver også spurgt om de voksne leger det som børnene finder på sammen med dem og der svarer 71,4 % af spirerne ja og 81,8 % af Løbebillerne ja. De bliver også spurgt om de ting de voksne finder på, om det er noget de har lyst til at deltage i og der svarer 85,7 % af Spirerne ja mens de ved Løbebillerne svarer enstemmigt ja. Dem der svarede ja siger at det der har været sjovt sammen med de voksne har været at, lave puslespil, lege i salen, have legetøjsdag, lave noget med fjer og pusterør, lave hjerter af stanniol, hjælpe de voksne, lave masker og briller og lege Batman.

De blev spurgt om de voksne fortalte dem når de som børn havde gjort noget godt og der svarede 71,4 % ja på Spirerne og 81,8 % ja på Løbebillerne. Det de kunne huske de havde fået ros for var når de klippede noget ud, hoppede på et ben, tegnede, fik ros for at sidde pænt og lege pænt, hoppe, hjælpe de voksne med de små børn og når de øver til Lucia.

De resterende der svarede nej kunne en gang imellem godt tænke sig at få ros, ellers svarede de ved ikke.

Refleksion over denne undersøgelse:

Det er første gang vi prøver at lave så stor en undersøgelse inden for Sociale kompetencer og det vi kan tage med fra denne undersøgelse er, at de spørgsmål vi har stillet har været meget konkrete, samt måden det er blevet gjort på. Det har også stor betydning for undersøgelsen, hvilken relation det enkelte barn har til den voksen som stiller spørgsmålene. Det har også stor betydning for de svar vi får, om hvor og under hvilke former vi afholder sådan et interview med børnene.

Vi kan ud fra de svar vi har fået se, at vi er godt på vej og at der altid vil være områder vi som voksne kan forbedre os på.

 

Konklusion på børnemiljøvurderingen

punkter hvor vi vil sætte ind for at give børnene det de efterspørger:

  • Vi vil fortsat arbejde med fri for mobberi og trin for trin, da vi kan se det er der børnene giver udtryk for at de har brug for hjælp.
  • Vi vil sørge for, at børnene får dannet legerelationer, så de ikke skal føle sig alene i institutionen.
  • Vi vil arbejde på at mindske det der hedder skæld ud, så det bliver nogle gladere børn vi får.
  • Vi vil være mere lyttende når børnene har noget de gerne vil af med.

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: