Et lille ord, der gør en stor forskel

Når politikerne beslutter sig for at samfundet har brug for nye måder at se og tænke tingene på, så breder det sig ud i hele samfundet.

Det når også ud til os i institutionerne, og kræver at vi ændre vores dagligdag, så vi kan leve op til det nye. Det så vi i 2004, da læreplanerne kom til, og nu igen med inklusionsbegrebet.

Ændre vaner kræver øvelse

Alle der har prøvet at holde op med at ryge, gå på slankekur eller på anden vis ændre vaner, ved at det er svært, og det er det selvfølgelig også for os, men det betyder egentlig bare, at vi må igang med at øve os.

Inklusionsbegrebet betyder

At vi skal tænke i barnet ind ift. gruppen og fællesskabet

At vi skal gå fra at tænke; hvordan kan vi støtte det enkelte barn, til at tænke, hvordan kan vi støtte det enkelte barn i en gruppe eller et fællesskab.

Det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men det resulterer i, at vi skal stille skarpt på det enkelte barns ressourcer, så vi kan sammensætte grupper, der udvikler børnene indbyrdes på tværs af alder og køn.

I vores hus kan man konkret se det, ved at vi i langt større udstrækning er fælles i hele huset, men opdelt i små grupper, frem for som tidligere at arbejde stueopdelt.

Tage udgangspunkt i børnenes egne interesser og ideer

For at kunne lykkes med inklusionstanken, er vi nu mere opmærksomme på at tage udgangspunkt i børnenes egne interesser og ideer, for at skabe motivation.

Det stiller store krav til personalets evner om at kunne flytte sig og at kunne planlægge og kommunikere, fordi vi ikke længere bare er ansvarlig for hver vores lille gruppe børn, men i stedet er fælles om ansvaret for at opgaverne lykkes i hele huset.

De voksne tager ansvar

For at bruge andre ord,  kan man ikke længere kan sidde på sin egen stue og tænke: Det går forrygende med “mine børn”.

Hvis en opgave i huset kalder på de kvaliteter som lige netop jeg besidder, så må jeg byde ind på opgaven, hjælpe mine kolleger, og i en periode være en del af en gruppe, hvor lige netop mine kvaliteter kan udfoldes.

Succeser avler succeser

Succesoplevelser giver masser af energi og næring til at drive os frem mod flere successer. Så når børnene lykkes og får succes, så får personalet succes, og så får hele Børnehuset succes. :-)

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: