Kommunikation og sprog:

Læs mere her

Krop, sanser og bevægelse

Læs mere her

Alsidige personlige udvikling

læs mere her

Social udvikling

læs mere her

Natur og naturfænomener

læs mere her

Kultur, æstetik og fællesskab

læs mere her

 

Evaluering af læreplaner 2018/2020 + procesplan – Ny Styrket Læreplan

Evaluering af den pædagogiske læreplan er gennemført og der har været en passende overensstemmelse mellem indholdet og det som føres ud i praksis. Der arbejdes dagligt på at udbygge dette.

Processen er at vi, evaluerer hvert andet år. Inge har evalueret med børnehaven og vuggestuen. I børnehaven har de har mange skrevne ord og der er prioriteret at gøre nedslag/fokus på, at evaluere deres spisesituation. På bagrund af dette er det besluttet at lave små grupper, når de spiser. Dette giver tid til, samtale med børnene. Børnehaven gav udtryk for, at de var glade for, at det ikke var mere tidskrævende og det gav mening af gøre nedslag.

I vuggestuen har vi gennemgået læreplanen og evalueret. Vi har valgt at lave nedslag på sprogkufferten og fortsætter med denne samt udbygge med kollager af børnenes stamtræ.
Det er tydeligt at de nedslag har skabt et forbedret fundament og der er noget, at arbejde videre med. Vi har prioriteret flere ledelsestimer (pædagogisk ledelse) i, at omsætte teori til praksis. Klaus og Inge har fokus på at personalet kan se den pædagogiske retning og få på at tydeliggjort vejen, for personalet. De holder teammøde hver 14. dag og afholdes læringssamtaler med personalet enkeltvis.

Fælles: Der arbejdes i små grupper. Det kan give gode oplevelser og gode rammer for børnenes læring.
Klaus italesætter ændringer, i forhold til forældre.
Implementeringen af ny styrket læreplan, er udsat til 31.12.2020.

Maria (forældrebestyrelsen) kan tydelig mærke forskel på, om det er aldersintegreret, eller opdelt som før. Hun giver udtryk for, at hun syntes børnene lærte mere, da de var opdelt efter alder, i forhold til nu, hvor det er aldersintegreret.
Dette er noteret og ledelsen tager det med i deres videre overvejelser.

Bestyrelsen er positive over for den retning det pædagogiske arbejde tager trods det at ledelsen er ny og er kommet ind i slutningen af processen.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan behandles på næste bestyrelsesmøde i november 2020, hvor bestyrelsen inddrages og kan komme med input til ledelsen som udarbejder læreplanen i samarbejde med det pædagogiske personale i Tafat.
Den styrkede pædagogiske læreplan for Tafat tager endelig form i 2021

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: