Natur og naturfænomener for Spirerne 2016-18

Naturen og naturfænomener Pædagogisk læreplan.

Gældende for de 5-6 årige på Spirerne.

Overordnede mål

 

 • At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen.
 • At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.
 • At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.
Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

Naturen er et unikt rum for udfoldelse, leg, fascination, fordybelse og aktiviteter.

Vi vil gerne bevare og passe på naturen og miljøet. Vi er medansvarlige for at børnene tilegner sig gode og sunde vaner, når de opholder sig i naturen. Som voksne besidder vi viden og erfaring, som vi videregiver til børnene, så børnene tilegner sig en forståelse og respekt herfor og en glæde ved at færdes heri.

Læringsmål Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

 • At barnet oplever naturen med alle sanserne dvs. lugte, høre, se, mærke og smage.
Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

Vi forventer at se børn der begynder at undre sig og stille spørgsmål til forskellige livsforhold i naturen.

 • Vi forventer at se børn der begynder at udvise fortrolighed med og respekt for naturen, ved at interesserer sig for, hvordan vi passer på naturen. Eksempelvis ved at blive bevidst om hvad man må og ikke må smide i naturen af affald.
 • Vi forventer at se børn der udviser gælde ved at opholde sig i og udforske naturen.
 • Vi forventer at se børn der genkender og forstår hvad der sker i naturen.
Tiltag

 • Metodeovervejelser.
 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

At give børn gode naturoplevelser kræver voksne der giver sig tid, er nærværende og følger børnenes impulsivt opståede interesser.

Metodik:

 • Vi vil arbejde med en positiv tilgang til det at være ude og sikre at vi er ude uanset vind og vejr.
 • Vi vil være meget bevidste om at stimulere børnenes sanser når vi er ude/på tur.

Konkret pædagogisk praksis:

 • Vi laver bål, og laver mad.
 • Vi iagttager livet ved søen hvor vi vil se om vi kan indfange dyr, der lever under vandet.
 • Naturmaterialer – gennem forskellige lege og aktiviteter vil vi inspirere børnene til at bruge naturens materialer – ler, blade, grene, sten m.m. (landart)
 • Affald og genbrug – vi deltager i den årlige store skralde dag.
Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder.
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.
Den interne dokumentation: (personale)

 • Vi vil arbejde målrettet med iagttagelse og ud fra vore iagttagelse vil vi benytte disse som dialogredskab på stuemøder.
 • Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation

Den interne dokumentation: (børn)

 • Vi vil lave dokument der fortæller om tendenserne i børnenes svar i spørgeskemaundersøgelsen og også hvad vi skal/kan ændre for at imødekomme børnenes ønsker?

Den eksterne dokumentation: (forældrene)

 • Vi vil tage billeder af vore pædagogiske forløb, som vi vil vise forældrene på skærmen på gangen, og når det er relevant også på hjemmesiden og facebook. Dette både for at forældrene kan få indblik i deres børns hverdag, og for at skabe et godt grundlag for dialog mellem børn og forældre.

Den eksterne dokumentation: (Kommunen)

 • Vi vil løbende lave praksisfortællinger der viser udvalgte pædagogiske processer, og medsende dem ved slutevalueringen af læreplanen.
 • Vi vil medsende vores dokument over resultaterne af spørgeskema undersøgelsen.
Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
 • Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning.

 

For at sikre en løbende faglig udvikling og refleksion vil vi på stuemøder debattere vore iagttagelser og herudfra undersøge, om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore læringsmål.

Hvert tema evalueres når vi i en periode har haft fokus på temaets læringsmål.

Susanne er ansvarlig for at indsamle materiale til dokumentation og sørge for slutevalueringen.

Konkret plan over og skabelon for dokumentation og evaluering findes også her på siden.

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: