Natur og naturfænomener for Kravlemyrerne 2014-16

2.

Natur og naturfænomener

 

Overordnede mål

 

 • At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen.
 • At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.
 • At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

 

 

Sammenhæng

 

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

 

 • Børnehuset Ta’fat er udover at være et idrætsbørnehus også et naturbørnehus, og at bruge naturen og vore udendørsarealer prioriterer vi højt, så børnene får mulighed for at lære om naturens balance og at lære at respektere den, og også får en begyndende forståelse for naturens nytteværdi.
 • Det er vigtigt, at børnene får gode oplevelser i naturen, så de får lyst til at færdes udenfor, og opdager at der er meget at undersøge.

 

Læringsmål

 

 • Børnene skal have fornemmelse for og indsigt i årstidernes skiften og deres forskellige vejrtyper.
 • Børnene skal have mulighed for at opleve naturen med alle sanser.

 

Tiltag

 

Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis.

 

Metode:

 • Børnene skal mødes af anerkendende voksne inden for nærmeste udviklingszone. Dvs. voksne, der responderer på handlinger, adfærd og kommunikation, så barnet bliver set, hørt, forstået og anerkendt i situationen. Den voksne vejleder barnet i hvilke handlinger, der fremadrettet er mulige.
 • Vi vil modellere aktiviteterne, så de bliver tilpasset de enkelte børn.

 

Konkrete tiltag:

 • Vi vil både inde og ude arbejde med at sætte ord på naturen og naturfænomener.
 • Vi vil bruge naturen som legerum i alle vejrtyper, og give børnene mulighed for at eksperimentere og lege med naturens materialer. Vi vil kaste med visne blade, med sne. Hoppe og lege i vandpytter. Kigge på træerne i blæsten. Vande blomster.

Her kan vi også lære om varm/kold, våd/tør, hård/blød, stor/lille, fliser/sand og vi får muligheden for at skærpe sanseerfaringerne hos børnene..

 • Vi vil sætte den pædagogiske praksis op, så børnene får mulighed mange forskellige erfaringer fra vores egne udearealer og fra børnehavens og klubbens, samt når vi er på tur.
Tegn

 

Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene?

Vi forventer at se:

 • Børn der udviser glæde ved at færdes og lege i naturen.
 • Børn der udviser nysgerrighed og interesse for naturen.
 • Børn der opnår kompetencer til at bevæge sig på forskelligt underlag.
 • Børn der lærer at færdes i og respektere naturen

 

Dokumentation

 

– Valg af dokumentationsmetoder.

– Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.

I den interne dokumentation:

 • Vi vil benytte praksisfortælling og nedskrevne observationer som metode.
 • Vi vil løbende dokumentere det enkelte barns udvikling gennem SUS-materialet, og gennem sparring på stuemøderne.

 

Den eksterne dokumentation: (forældre)

 • Vi vil jævnligt lave billedcollager af aktiviteter og dagligdagsbegivenheder, som vi vil hænge op først på stuen, siden oppe på gangen, så også hele huset kan få indblik i, hvad vi laver på Kravlemyrerne.
 • Vi vil benytte vores tv-skærm på gangen til at dokumentere aktiviteter, så børn og forældre får mulighed for samtaleemner om hverdagen i vuggestuen.

 

Den eksterne dokumentation: (Kommunen)

 • Vi vil ved slutevalueringen af læreplanen vedlægge små praksisfortællinger, og billeder af årenes billedcollager, som indsendes sammen med læreplanen.

 

Evalueringsplan

 

– Valg af evalueringsmetoder

– Hvem har ansvaret for at evaluere hvad, hvornår?

– Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning?

 

 • For at sikre en løbende faglig udvikling vil vi på personalemøder og stuemøder debattere konkrete situationer.
 • Vi vil på stuemøderne undersøge om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore mål.
 • Bestyrelsen godkender både ny læreplan og evaluering af den gamle. Her er kommentarer mere end velkomne.
 • Konkret plan over evalueringen findes på s.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: