Natur og naturfænomener på Balancebillerne

Tema 5. Naturen og naturfænomener Pædagogisk læreplan Balancebillerne 2014-2016
Overordnede mål

 

 

 • At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen.
 • At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden
 • At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur naturfænomener og miljø

 

Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

 

Børnehuset Ta’ Fat prioriterer naturen højt.  Dette vil komme til udtryk i vores pædagogiske hverdag, da vi vil anvende naturen og dens muligheder i rig omfang.

Ta’ Fat har et stort udendørsareal, som indeholder skov, bakker mm. Børnene vil få mulighed for at afprøve de forskellige miljøer og underlag, som findes i naturen, og vi vil sammen med børnene undre os sammen med dem og opleve glæden ved naturen.

Det kan være en stor udfordring for vuggestuebørnene at have overblik over dette store areal, hvorfor vi som pædagoger vil vejlede og støtte børnene i at blive trygge og kendte her.

Det enkelte barn skal føle sig tryg i omgivelserne og lære forståelsen for, at der er forskellige udfordringer og sansemæssige indtryk ved de forskellige miljøer, der er på udendørsarealerne.

Det er vigtigt for os, at børnene bliver bevidste om, hvad der sker ved de forskellige vejrtyper – og at det er muligt at komme udenfor og lege i al slags vejr.

 

Læringsmål:  

 • Børnene skal lære de 4 årstider, og deres forskellige vejrtyper at kende.
 • Børnene skal have mulighed for at opleve naturen med alle sanser.

 

Tiltag

 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

 

Metode:

Vi ønsker at arbejde med og sætte ord på naturen, samt naturfænomenerne.

Vi vil sætte den pædagogiske praksis op, så børnene får en forståelsen for, hvad der sker ved at plante ting i jorden. Det at børnene oplever en blomsts udvikling, giver børnene en forståelse for, hvordan naturen fungerer.

 

Konkrete tiltag:

Vi har arrangeret en bedsteforældredag i maj måned, hvor bedsteforældrene medbringer en plante/blomst, som vi, sammen med børnene og deres bedsteforældre, planter og efterfølgende følger udviklingen af, da dette vil give barnet muligheden for at forstå, hvad der sker med planten/blomsten – hvorfor den skal have vand og jord, hvorfor man ikke må træde på den osv.

Vi vil i samme periode besøge gartneriet sammen med en gruppe børn og opleve forskellighederne ved planter og blomster. Vi vil tage billeder på turen, som vi senere vil arbejde med på stuen ved at opsætte dialoger omkring disse billeder.

 

Vi vil tage de store Balancebiller med ud på legepladsen af en varighed på 4 uger, 2 x om ugen fra uge 23 til uge 26, så vi kan arbejde med forskelligheden af underlaget. Vi vil snakke med børnene om, at der er forskel på sandet, som findes i sandkassen og jorden, som findes i ”Blomsterhaven”. Kan der vokse planter i disse forskellige materialer? Vi vil indsamle noget jord, samt noget sand i en anden beholder, hvori vi sammen med børnene vil forsøge at plante kerner fra cherrytomater og følge udviklingen af, hvad der sker.

 

Vi ønsker at anskaffe nogle høns til institutionen, for at børnene får en forståelse af, hvordan fjerkræ lever.Her vil vi give børnene en forståelse af, hvad vores rolle som mennesker er overfor disse dyr. Vi vil arbejde med, hvad der sker fra ægget til kyllingen til hønen og tilbage til ægget.

Der vil blive købt æg hjem, som vi vil arbejde med sammen med børnene, så hvert enkelt barn får muligheden for at slå et æg ud, sanse fornemmelse, mærke konsistensen af det rene æg. Desuden vil børnene få oplevelsen af, hvad der sker med ægget, når det kommer på en varm pande, eller når ægget bliver kogt. Dette forløb vil vi gå i dybden med i uge 19 – uge 35, 2014.

 

Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når temaet slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 

 

 • At børnene føler sig glade og trygge ved at færdes på legepladsen.
 • At børnene bliver interesserede i de forskellige årstider, og at børnene får forståelse for, vejret ændres i takt med årstiderne.
 • At der kommer forståelse for, at der findes dyr i naturen, som vi skal respektere og være gode ved.
 • At der udvises glæde ved at anvende naturen i det daglige.

 

Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder.
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.
 

Den interne dokumentation:

 

Vi vil løbende dokumentere og evaluere det enkelte barns udvikling, gerne igennem billeddokumentation. Desuden vil vi gøre brug af vores smilees system.

Vi vil i form af billeddokumentation følge udviklingen af planterne/blomsterne, samt klippe planter/blomster på stuen, som vil give børnene forståelsen af, at disse findes i mange former.

Vi vil klippe æg, kyllinger, høns på stuen, som vi vil anvende som dokumentation.

 

Den eksterne dokumentation:

Vi ønsker at tage billeder af børnene i naturen, som vi vil lave plancher med. Dette vil give os mulighed for at kommunikere med forældrene om hverdagen og med deres børn.

Der vil være mulighed for, at lave forskellige pædagogiske produkter ud af ting, børnene samler i naturen. Nogle vil blive lavet til udstilling, andre vil blive sendt med hjem til forældrene.

Læreplan, slutevaluering, samt praksisfortællinger sendes til kommunen som dokumentation.

 

Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
 

For at højne vores pædagogiske faglighed på stuen, vil vi lave observationer, som vi vil debattere på stuemøderne. Det vil her også være mulighed for undring, hvor vi vil undersøge, om vores tiltag bør justeres.

Vi vil være opmærksomme på, om vi er indenfor nærmeste udviklingszone med børnene, og hvordan kan vi ændre vores pædagogiske tiltag, for at vi når alle børn.

Konkret plan over evaluering findes på s. 20.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: