Praktikstedsbeskrivelse

 

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

 

Beskrivelse af praktikstedet:

 

 

Institutionens navn, nr.:

Adresse:

Postnr. og by:

Hoved tlf.nr.:

Lokal tlf.nr.:

Faxnummer

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Åbningstider:

 

Aldersgruppe for institutionens brugere – sæt kun 1 kryds:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilket praktikuddannelses-område repræsenterer institutionen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Foranstaltningstype:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionens ejerforhold – sæt kun 1 kryds:

 

 

 

 

 

 

 

Hjemkommune:

 

 

 

Beskrivelse af praktikstedet i søgeord:

(Fx Fysiske handicaps, flygtninge, idræt/bevægelse…)

Børnehuset Ta’fat

Sønderbrogade 74

8700 Horsens

76254848

 

evy@tafat.dk susi@tafat.dk

www.tafat.dk

Susi Lindahl

Man-tors 5.30-16.45

Fredag   5.30-16.00

 

Alle aldre

 

Børn og unge

Skolebørn

 

Småbørn

Unge

Voksne

 

Ældre

0-3 årige

2-6 årige

X

0-6 årige

 

X

Børn og unge

Mennesker med nedsat funktions evne

 

Mennesker med sociale problemer.

 

 

 

 

 

 

 

X

Dagophold

Døgnophold

 

Klubvirksomhed

 

Miljøarbejde m.v.

 

Kultur-/udviklingsprojekt

 

Rådg. /støtte og behandling

 

Andet

 

 

Regional

 

Kommunal

 

X

Privat

 

 

 

Horsens

 

 

 

Daginstitution med Vuggestue og børnehave.

 

 

 

 

 

 


 

ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN

 

Institutionstype/ foranstaltning:

Antal børn / unge / voksne

Antal stuer / afdelinger

Udfyldes af institutionen

Vuggestue med plads til 40 børn.

Børnehave med plads til 66 børn, fordelt på 3 stuer: Balancebillerne, Springbønnerne og Spirerne som er stuen for de kommende skolebørn.

 

Ansatte:

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

Udfyldes af institutionen

Pædagoger, medhjælpere, sprogvejleder, Pædagogiske assistenter.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledernes navn(e)

 

 

 

 

 

Kontaktperson(er) for praktikuddannelsen

 

 

Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x eller antal hvis der er flere vejledere, med forskellige kvalifikationer)

 

Pædagoguddannelse:

 

Praktikvejlederuddannelse

Med eksamen på PD niveau

 

Praktikvejlederuddannelse

Med eksamen på kursist niveau

 

X

Praktikvejlederkursus

(3 dages kursus)

X

Diplomuddannelse

 

Andet/ andre uddannelser:

 

Hvilke:

 

 

Navne: Evy Nielsen

Susanne Hasselstrøm

Lene Bækkelund

 

 

 

Navne: Evy Nielsen

 

Formål:

jf. lovgrundlag.

 

Udfyldes af institutionen

Servicelove. Dagtilbud § 7

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / brugergruppe.

 

Udfyldes af institutionen

Vi har 40 vuggestuen børn, og vi har plads til 76 børnehavebørn.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser

herfor

 

Udfyldes af institutionen

Vi arbejder anerkendende ud fra Vigotskys teori om nærmeste udviklingszone, ved at stille læringsrum/forskningsmiljøer op i inkluderende fællesskaber, som løbende udvikler sig efter børnenes udviklingstrin.

 

 

Tværprofessionelt: samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

 

Udfyldes af institutionen

Vi samarbejder med talepædagog, psykolog og tosprogskonsulent.

 

Arbejdsforhold:

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Udfyldes af institutionen

Den studerende forventes at deltage i husets dagligdag, og fx i forbindelse med sprogprojekter, får den studerende sin egen lille sproggruppe som hun/han 2 gange om ugen skal sætte en sprogstimulerende pædagogisk virkelighed op for. Det foregår selvfølgelig med vejledning.

 

Vision og Værdigrundlag  

Vores grundlæggende udgangspunkt er, at det enkelte menneske er uerstatteligt og har værdi. For os er ligeværdighed en forudsætning for at opnå en god kontakt til andre mennesker, og det vigtigt for os, at møde det enkelte menneske med de meget forskellige livsbetingelser, forudsætninger og udfordringer de kommer med, og herudfra at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer.

Vi arbejdet med inklusion, og det betyder ar vi er optaget af at alle også voksne, skal føle sig som en del af fællesskabet, og her er forældreinddragelse en vigtig del.

 

Det indebærer en nysgerrighed og en accept af andre mennesker, på tværs af kultur, tro og andre overbevisninger. Vi tror på at denne holdning og den kontakt der herved skabes, er med til at give forældrene tryghed og lyst til mere.

Vi har fokus på forældresamarbejdet og vi er åbne og informerer forældrene, når der er noget der bekymrer os. Vi fortæller dem, at det er vigtigt at vi samarbejder omkring deres barn. Vi oplever at forældrene ser os som medspiller og samarbejdspartnere, og at de er bevidste om, at vi ønsker det bedste for dem og deres barn.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: