Adresse

Børnehuset Ta’fat
Sønderbrogade 74
8700 Horsens

Tlf.: 76 25 48 48
Email: info@tafat.dk

 

Indmeldelse:

Børnehuset Ta’fat er åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse.

Ønsker du en plads i Ta’fat,  kan du ikke få en plads eller få dit barn skrevet på vores venteliste gennem Horsens kommunes pladsanvisning. Da vi er private er vi vores egen pladsanvisning og derfor skal du udfylde en indmeldelsesblanket, som du får udleveret her i huset. Henvendelse kan ske på telefon 76 25 48 48.

Udmeldelse

Man kan udmelde sit barn pr. d. 1. eller d. 15 i en måned, og man hæfter for en måneds opsigelse.

Børnehaven 

Integreret gruppe for de 3-6 årige

Vuggestuen

Integreret gruppe for de 0-3 årige.

 

 

Åbningstider pr. 1. januar 2020

Mandag-torsdag: kl. 06.00-16.45
Fredag: kl. 06.00-16.00

Ferie/lukkedage

Børnehuset Ta’fat, har som udgangspunkt, ingen lukkedage. Men vi kan ved lavt fremmøde i institutionen vælge at have lukkedage. (Lavt fremmøde, er i Horens Kommune defineret som de dage, hvor der kommer under 25% af de børn som benytter institutionen).

Beslutningen om at indføre lukkedage og placeringen af disse, vil ske efter forudgående inddragelse af forældrene og bestyrelsen.

Ta’fat tilbyder feriepasning, hvilket betyder at huset er åbent for de børn, hvis forældre, som ikke selv holder ferie på dette tidspunkt, eller ikke har mulighed for anden pasning.

I sommerferien opfordrer vi til at børnene holder 2-3 ugers sammenlagt ferie. Det er også her, at vi har meget personale som skal have afviklet deres ferie. Det er derfor, at juli er betalingsfri. Derudover har personalet krav på at vide deres sommerferie 3 måneder før, derfor er vi også ude i rigtig god tid med sommerferien.

Følgende dage og uger, hvor vi har feriepasning:

De tre dage op til påske
Grundlovsdag lukker Ta’fat kl. 12
Dagen efter Kr. himmelfartsdag
Skolernes sommerferie
Uge 42 – efterårsferien
d. 24. december lukker Ta’fat kl. 12
Dagene op til og mellem jul og nytår
31. december lukker Ta’fat kl. 12
Uge 7 – vinterferien

 

Normering

Ta’fat er et dagtilbud med 116 pladser for børn i alderen fra 6 md – 6 år.

Som udgangspunkt fordeler vi pladserne således; at der er 40 pladser i vuggestuen og 76 i børnehaven. I perioder kan der dog være op til 45 børn i vuggestuen fordelt på de to stuer. I disser perioder har vi tilsvarende færre børn i børnehaven, så vi ikke overstiger de 116 pladser. Hvordan vi pædagoisk håndterer perioderne med flere børn i vuggestuen, kan du læse mere om på vuggestuens side.

Takster

Takster pr. 1. januar 2020. Det er ikke dyre at vælge os som privat, vi koster det samme som de kommunale tilbud. Læs taksterne her.

Betaling

Du kan tilmelde til betalingsservice her.

Du skal bruge debitornr.  (fremgår af opkrævning) i feltet kundenummer og debitorgrp. nummer: 00002.

Tilmeld: Betalingsservice online tilmelding (åbner i popop vindue.)

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: