Sociale kompetencer på Balancebillerne

Tema 2. Sociale kompetencer Pædagogisk læreplan Balancebillerne 2014-2016
Overordnede mål

 

 

 • At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til
 • At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagtilbuddet uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor
 • At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltage i de demokratiske beslutningsprocesser

 

Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

 

Vi oplever at de 1,9 – 3 årige børn har behov for støtte til at tage hensyn til hinanden, for dermed at kunne begå sig i større sociale fællesskaber. Det er vigtigt, at børnene bliver inkluderet i fællesskabet, da sociale relationer har stor betydning for barnets trivsel, udvikling og læring. For at børnene vil kunne danne venskaber og begå sig i det sociale fællesskab, skal børnene udvikle begyndende kompetencer i at kunne sige til og fra, vise empati, tage imod invitation til leg, samt acceptere et nej.

 

Læringsmål  

Den pædagogiske hverdag og børnemiljø skal støtte børnene i at udvikle begyndende kompetencer i forhold til:

 

 • At føle sig trygge i det sociale fællesskab
 • Begyndende forståelse for sociale spilleregler
 • At etablere og vedligeholde venskaber

 

Tiltag

 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

 

Metode:

 

Vi skal ned i børnehøjde, ned på gulvet at deltage og støtte til legerelationer. Vi skal motivere børnene til at inkludere hinanden og støtte til udvikling af empati, samt guide børnene i de sociale spilleregler. Vi skal støtte barnet i at sige til og fra, f.eks. i børnenes legerelationer. Den voksne vil, når legen igen kører, trække sig. Vi skal være positive rollemodeller, inspirere og skabe et børnemiljø, der indbyder til sociale aktiviteter.

Vi skal skabe mulighed for voksenkontakt og støtte i de sociale sammenhænge alt efter barnets behov og ressourcer. Med dette mener vi, at det enkelte barn har mulighed for at følge en voksen hele tiden, samt at den voksne deltager i børnenes leg, indtil barnet er tryg i det sociale børnemiljø og har udviklet legerelationer med de andre børn.

 

Konkrete tiltag:

 

 • Vi laver aktiviteter i hallen om onsdagen og fællessang om fredagen, sammen med Kravlemyrerne, så børnene får mulighed for at udvikle relation til de voksne stuerne imellem, samt sociale legerelationer til børnene på Balancebillerne. På denne måde får vi skabt et trygt børnemiljø med gode rammer for udvikling af sociale kompetencer. I hallen vil vi lege med bolde og andre redskaber, her vil vi støtte børnene i at vente på tur, ved at implementere det i aktiviteter som eks. ”kaste bold til hinanden”

 

 • Vi støtter spontant opståede venskaber børnene imellem og støtter til at vedligeholde disse ved at arrangere leg mellem de pågældende børn. Dette er bl.a. ved at lave huler, hvor børnene kan afskærme sig og fordybe sig i deres legerelationer

 

 • Vi benytter os af dialogisk fortælling, hvor vi snakker om, hvordan man er en god ven. Til dette benytter vi bl.a. bogen om Flora flodhest, hvor der er fokus på, at man skal hjælpe hinanden. Dette vil foregå til formiddagssamling fra uge 36 – 52 2014

 

Tegn

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 

 

 

 • At børnene er trygge i det sociale fællesskab og inviterer hinanden med i lege
 • Begyndende forståelse for sociale spilleregler eks. at kunne dele legetøj, sige til og fra, samt vise empati
 • At børnene etablerer og vedligeholder venskaber
 • At børnene selv henvender sig til de voksne, når de har brug for støtte i konflikter

 

Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder.
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.
 

Intern dokumentation:

 

Vi vil bruge praksisfortællinger, observationer og smilees på aktiviteter som støttemiddel til at sparre med hinanden. Derudover vil det enkelte barns udvikling, løbende blive dokumenteret.

Vi vil også benytte os af status udviklingsmodellen.

 

 

Ekstern dokumentation:

 

Vi vil benytte touch-skærmen på gangen til at dokumentere aktiviteter med billeder.

Derudover vil vi også benytte vores opslagstavler i garderoben til dokumentation i form af billeder og tekst. Dette giver forældrene mulighed for at se deres børns hverdag, samt mulighed for at kommunikere med forældrene og børnene om, hvad der sker på billederne.

Læreplan, slutevaluering, samt praksisfortællinger sendes til kommunen som dokumentation.

 

Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.

 

 

For at sikre pædagogisk faglighed vil vi løbende tage konkrete praksisfortællinger op til stuemøder, samt benytte os af smittemodellen for at vurdere, om vi er på vej til at opnå målene. Derudover vil vi i slutevalueringen af læreplanen vedlægge små praksisfortællinger, som indsendes sammen med læreplanen.

Konkret plan over evaluering findes på s. 20.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: