Spirernes evalueringsplan

  Evalueringsplan
Plan for evaluering:

 

 

Vi vil arbejde med et tema af gangen på Spirerne og slutevaluere temaet lige inden afslutning af temaet. Vi vil således arbejde med tre temaer årligt og planen er som følger:

Fra 01.05.2016 – 31.08.2016: Natur og naturfænomener.

Fra 01.09.2016 – 31.12.2016: Barnets alsidige personlige udvikling.

Fra 01.01.2017 – 31.05.2017: Sprog

Fra 01.06.2017 – 31.08.2017: Krop og bevægelse

Fra 01.09.2017 – 31.12.2017: Sociale kompetencer

Fra 01.01.2018 – 30.04.2018: Kulturelle udtryksformer

 

Efter hvert læreplanstema vil vi udarbejde en ny læreplan.

 

Tema:  

 

Læringsmål :

Nåede vi vore mål og hvorfor og i hvor stor en udstrækning, hvis ikke vi nåede målene?

 
Tiltag

Beskrivelse af de valgte tiltag som dokumenteres og evalueres.

 
Tegn:

Summativ evaluering-status?

Så vi de tegn vi forventede i den udstrækning vi forventede det?

 
Dokumentation:

Hvad medsender vi som dokumentation og hvad tænker vi denne dokumentation viser?

 
Dokumentation:

Hvad har vi fået ud af vores dokumentation i forhold til børn, personale, forældre og børnemiljø?

Er der ting der skal ændres i vores måde at dokumentere på?

Børn:

 

Forældre:

 

Børnemiljø:

 

Ændringer:

Evaluering

På baggrund af mål, tegn og tiltag evalueres vores refleksionsproces og læring og der angives hvordan der følges op på resultaterne.

 

Formativ evaluering – justering?

  • Hvad skal vi have justeret til næste gang.

Dynamisk evaluering – uventede resultater?

  • Hvilke uventede resultater opnåede vi med vores tiltag?

Generativ evaluering – udvikling og læring?

  • Da vi var bedst – på hvilken måde gjorde vi det så?
  • Hvorfor?
  • Hvordan kan vi bruge denne viden i andre sammenhænge.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: