Sprog på Balancebillerne

Tema 3. Sprog Pædagogisk læreplan Balancebillerne 2014-2016
Overordnede mål  

 • Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter
 • Børn skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer
 • Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal
 • Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler

 

Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

 

Sproget er et grundlæggende element for at kunne begå sig i sociale fællesskaber. Det er gennem sociale fællesskaber, at børnene udvikler deres identitetsdannelse. I Børnehuset Ta’Fat har vi stor fokus på sprog og derfor tænkes det ind i alle aktiviteter i børnenes hverdag.

 

Læringsmål  

Den pædagogiske hverdag og børnemiljø skal støtte børnene i at udvikle begyndende kompetencer i forhold til:

 

 • Udvikling af sprog fra enkelte ord til 3-ordssætninger
 • At udvikle sprog gennem leg, dialog og hverdagens aktiviteter

 

Tiltag

 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

 

Metode:

 

Børnene skal imødekommes af anerkendende voksne, som støtter børnene til nærmeste udviklingszone. Vi skaber et sprogligt stimulerende børnemiljø ved at sætte ord på alt det, vi beskæftiger os med i hverdagen. Derudover vil vi voksne være bevidste om at tale tydeligt.

 

Konkrete tiltag:

 

 • Vi vil arbejde med sprogtemaer, som indsættes i smittemodel. Vi udvælger fokus ord, for at støtte forståelsen af aktiviteten og støtte til udvikling af sproglige kompetencer. Aktiviteterne vil hovedsageligt foregå i mindre grupper, en gang i ugen fra april – december 2014. Vi starter med at have fokus på temaet ”hønen og ægget”, hvor børnene bl.a. får mulighed for at sanse ægget. Vi udvikler temaet i børnenes tempo og vurderer til stuemøder, hvornår det er tid til nyt tema. Til stuemødet vil der så blive udarbejdet en ny smittemodel

 

 • Vi vil arbejde med sprog ud fra børnenes interesser. Det kan bl.a. være at lære ordene på egne kropsdele, ved hjælp af leg med dukker. Disse aktiviteter foregår i mindre grupper af ca.6 børn. Aktiviteterne foregår en gang om ugen, fra uge 1 – 17 2015

 

 

 • Vi vil lave aftryk med forme, tal og bogstaver, og sætte ord på den kreative aktivitet. Børnene skriver der efter selv sit navn på maleriet med børneskriftsprog. Aktiviteten foregår på stuen, hvor børnene skiftes til at lave aftryk. Aktiviteten foregår en fast ugedag hver anden uge, fra uge 1 – 17 2015

 

 

Tegn

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 

 • Glade børn, der er trygge ved at bruge sproget og/ eller sproglige strategier
 • Udvikling af verbalt og nonverbalt sprog
 • At børnene tager initiativ til at bruge sproget verbalt og kreativt, eks. børneskriftsprog
 • At børnene som udgangspunkt kan 3-ordssætninger, inden de starter i børnehaven.

 

Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres
 

Intern dokumentation:

 

Vi vil bruge praksisfortællinger, observationer og smilees på aktiviteter, som støttemiddel til at sparre med hinanden. Derudover vil det enkelte barns udvikling løbende blive dokumenteret.

Vi vil også benytte os af status udviklingsmodellen.

 

Ekstern dokumentation:

 

Vi vil benytte touch-skærmen på gangen til at dokumentere aktiviteter med billeder.

Derudover vil vi også benytte vores opslagstavler i garderoben til dokumentation i form af billeder og tekst, samt udstilling af børnenes malerier på stuen. Dette giver forældrene mulighed for at se deres børns hverdag, samt mulighed for at kommunikere med forældrene og børnene om, hvad der sker på billederne.

Vi vil også løbende være i dialog med forældrene om børnenes sproglige udvikling, samt være rådgivende i forhold til, hvad de selv kan bidrage med hjemme.

Læreplan, slutevaluering, samt praksisfortællinger sendes til kommunen som dokumentation.

 

Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.

 

 

For at sikre pædagogisk faglighed vil vi løbende tage konkrete praksisfortællinger op til stuemøder, samt benytte os af smittemodellen for at vurdere om vi er på vej til at opnå målene. Derudover vil vi i slutevalueringen af læreplanen vedlægge små praksisfortællinger, som indsendes sammen med læreplanen.

Konkret plan over evaluering findes på s. 20.

 

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: