Vi har valgt at køre med de samme priser som de kommunale tilbud, og priserne er som følger:

Vuggestueplads:        3.359 kr. pr. måned

Mad og bleer er includeret i en vuggestueplads.

Børnehaveplads:       1.795 kr. pr. måned

Bestyrelsen har besluttet at madordningen er obligatorisk.

Madordningen:             518 kr. pr. måned

Det er selvfølgelig muligt at få søskenderabat også selv om man har et barn i et privat tilbud og et andet i et kommunalt tilbud. Ligeledes er reglerne for friplads de samme for private som for kommunale tilbud

Deltidsplads:

Med virkning fra 1. januar 2019, at forældre har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen, hvis man som forældre har fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Forældre som ønsker at gøre brug af retten til en deltidsplads, skal indsende en ansøgning om en deltidsplads til Kommunen, i forældrens opholdskommune. Ansøgningen skal indsendes til kommunen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes.

For forældre i Horsens Kommune, kan ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse på pladsanvisningen.

Som forældre, bestemmer man selv hvornår på ugen og hvornår på dagen man placerer de 30 timer.

Hvis deltidspladsens pasningstid overskrides, bliver forældrene kontaktet og deltidspladsen overgår automatisk til en almindelig fuldtidsplads.

Prisen for en deltidsplads er:

Vuggestue: 2.463 kr. pr. måned

Børnehave: 1.306 kr. pr måned

Der skal betales fuld takst for frokostmåltidet, hvis barnet går i børnehave.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: